Цветове

Цветовите мостри, изобразени на тази палитра, приблизително показват реалния цвят на завършената настилка, когато се прилага с използване на сив цимент. Може да се открият съвсем леки вариации между мострите и реалните цветове, поради неточно калибриране на дисплеите, чрез които тези мостри се изобразяват.


colorsbig