Налични щампи

Наличните щампи на фирмата, показани тук, периодично ще бъдат обновявани, за да представят новите попълнения в дизайна. За обекти с обща площ над 1 дка. предлагаме и избор на щампи от каталога на производителя, като срокът за изпълнение ще нарастне с времето необходимо за доставката им (около 2-3 седмици). Всички щампи са изработени в САЩ от висококачествени полиуретанови полимери и притежават отлична механична и химична устойчивост, с което се гарантира и качеството на оставеният от тях отпечатък.

Ashlar - Дялан Камък

Ashlar Cut Slate
Щампа Aslar Cut Slate

Large Ashlar Slate
Щампа Large Ashlar

Regal Ashlar
Щампа Regal Ashlar

California Weave
Щампа California Weave

New England Basket Weave
Щампа New England Basket Weave

London Cobble
Щампа London Cobble

Old English Cobblestone
Щампа Old English Cobblestone

Walkway Slate
Щампа Walkway Slate

Slate Border
Щампа Slate Border

Stone - Камък

Random Stone
Щампа Random Stone

Castle Stone
Щампа Castle Stone

Flagstone
Щампа Brickform Flagstone

Random Cobblestone
Щампа Random Cobblestone

Orchard Stone
Щампа Orchard Stone

Verona Stone
Щампа Verona Stone

Roman Cobble
Щампа Roman Cobble

Octagon Tile
Щампа Octagon Tile


Bricks, Fan & Wood - Тухли, Ветрило и Дърво

Running Bond Brick
Щампа Running Bond Brick

Heringbone Brick
Щампа Herringbone brick

European Fan
Щампа European Fan

Fishscale Granite
Щампа Fishscale Granite

Butterfield Wood Plank
Щампа Butterfield Wook Plank

Pacific Broadwalk
Щампа Pacific Broadwalk

Cedar Wood Plank
Щампа Cedar Wood Plank

Soldier Course Brick
Щампа Soldier Course Brick

Brick Runner
Щампа Brick Runner

Tile Border
Щампа Tile Border

Tile Border Corner
Щампа Tile Border Corner

Skins - Кори

Ceaser Rough Stone
Щампа Ceaser Rough Stone

Roman Slate
Щампа Roman Slate

Sierra Stone
Щампа Sierra Stone

Butterfield Chiseled Slate
Щампа Butterfield Chiseled Slate

Hadley Creek Shale
Щампа Hadley Creek Shale

Oxford Slate
Щампа Oxford Slate

ADA Compliant
Щампа ADA Compliant